Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

Jak zostać wolontariuszem

Jest to niezwykle proste! Wystarczy skontaktować się z nami za pomocą formularza zgłoszeniowego!  Dodatkowo trzeba chcieć bezinteresownie pomagać. Następnie zostanie zorganizowane spotkanie dla kandydatów do wolontariatu, na którym przedstawimy w jaki sposób funkcjonuje u nas wolontariat.

 

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci