Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

Czym się zajmuje wolontariat?

Wolontariat jest niezwykle ważnym elementem całej Fundacji. To właśnie wolontariusze na co dzień opiekują się podopiecznymi. Udzielają korepetycji, wychodzą z dziećmi do kina, teatru itp. Wolontariusz również bierze udział w akcjach promujących Fundację oraz ideę bezinteresownej pomocy bliźnim. Dodatkowo wolontariusze kwestują na rzecz Fundacji.

 

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci