Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

Komu pomagamy

Pomagamy dzieciom, młodzieży, a także młodym dorosłym, którzy pozostają sierotami lub półsierotami naturalnymi lub społecznymi oraz ich opiekunom. Z sieroctwem naturalnym mamy do czynienia wtedy, gdy jeden z rodziców dziecka lub oboje nie żyją. Sieroctwo społeczne natomiast polega na tym, że dziecko jest pozbawione normalnego środowiska rodzinnego. Przyczyny tego mogą być bardzo różne: rozpad rodziny, alkoholizm, narkotyki, bieda czy choroby (fizyczne i psychiczne). Dla osiągnięcia lepszej skuteczności naszych działań współpracujemy z m.in. placówkami edukacyjnymi.

 

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci