Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

Jak nam pomóc?

Pomoc Fundacji może odbywać się na wielu płaszczyznach.

  • Po pierwsze poszukujemy chętnych do pracy w wolontariacie.
  • Po drugie można po uprzedniej konsultacji telefonicznej przywieźć nam nowe ubrania, przybory szkolne, zabawki itp., które następnie przekażemy potrzebującym. Ważne jest, aby wcześniej skontaktować z przedstawicielem Fundacji, ponieważ chcemy pomagać naszym podopiecznym zgodnie z ich potrzebami.
  • Po trzecie można nas wspomóc poprzez przekazanie nam środków finansowych. Niekonieczne musi polegać to na przelewie na nasze konto. Możecie Państwo zaprosić naszych wolontariuszy na uroczystość rodzinną lub firmową, aby zamiast kupowania kwiatów wspomóc potrzebujących.
  • W okresie świątecznym kompletujemy artykuły do paczek świątecznych. Każdy z Państwa może być twórcą takiej paczki. Oczywiście wcześniej prosimy o kontakt, aby paczka odpowiadała potrzebom podopiecznych.
  • Przed rozpoczęciem roku szkolnego pragniemy przygotować dla podopiecznych wyprawki szkolne.
  • Poszukujemy ludzi, którzy mogą udzielać korepetycji naszym podopiecznym. Poprzez pomoc w kształceniu chcemy zapewnić dzieciom dobrą przyszłość.
  • Możliwa jest również pomoc w formie finansowania dodatkowych zajęć dla podopiecznych Fundacji.
 

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci