Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

Fundacja Pomocy Sierotom

Celem Fundacji jest pomoc sierotom i półsierotom naturalnym oraz społecznym. Z sieroctwem naturalnym mamy do czynienia wtedy, gdy jeden z rodziców dziecka lub oboje nie żyją.

Sieroctwo społeczne natomiast polega na tym, że dziecko jest pozbawione normalnego środowiska rodzinnego. Przyczyny tego mogą być bardzo różne: rozpad rodziny, alkoholizm, narkotyki, bieda czy choroby (fizyczne i psychiczne).  
Zgodnie ze statutem Fundacji decyzję o pomocy dziecku lub rodzinie i jej formie podejmuje Zarząd Fundacji. Forma pomocy jest odpowiednia do zaistniałej sytuacji. Może koncentrować się bezpośrednio na dziecku lub pośrednio na domach dziecka. Pomoc bezpośrednia nie jest wyłącznie materialna. Fundacja pragnie rozwijać swoich podopiecznych poprzez pomoc w kształceniu oraz wychowanie przez kulturę i sport.

Więcej…
 

Jak nam pomóc?

Pomoc Fundacji może odbywać się na wielu płaszczyznach.

  • Po pierwsze poszukujemy chętnych do pracy w wolontariacie.
  • Po drugie można po uprzedniej konsultacji telefonicznej przywieźć nam nowe ubrania, przybory szkolne, zabawki itp., które następnie przekażemy potrzebującym. Ważne jest, aby wcześniej skontaktować z przedstawicielem Fundacji, ponieważ chcemy pomagać naszym podopiecznym zgodnie z ich potrzebami.
  • Po trzecie można nas wspomóc poprzez przekazanie nam środków finansowych. Niekonieczne musi polegać to na przelewie na nasze konto. Możecie Państwo zaprosić naszych wolontariuszy na uroczystość rodzinną lub firmową, aby zamiast kupowania kwiatów wspomóc potrzebujących.
  •  W okresie świątecznym kompletujemy artykuły do paczek świątecznych. Każdy z Państwa może być twórcą takiej paczki. Oczywiście wcześniej prosimy o kontakt, aby paczka odpowiadała potrzebom podopiecznych.
  • W okresie świąt Bożego Narodzenia chcemy spełniać życzenia dzieci. Dlatego będziemy zamieszczać ich listy do Świętego Mikołaja. Każdy z Państwa może zostać Świętym Mikołajem.
  • Przed rozpoczęciem roku szkolnego pragniemy przygotować dla podopiecznych wyprawki szkolne.
  • Poszukujemy ludzi, którzy mogą udzielać korepetycji naszym podopiecznym. Poprzez pomoc w kształceniu chcemy zapewnić dzieciom dobrą przyszłość.

 

 

 

 


Strona 18 z 18

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci