Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

Świąteczne paczki już dotarły!

W dniu dzisiejszym odebraliśmy ostatnie paczki świąteczne dla Naszych Podopiecznych. Przekazali je nam przedstawiciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie oraz X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Więcej…
 

I LO w Krakowie dołączyło do pomocy

I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego jest kolejnym podmiotem, który przyłączył się do akcji tworzenia paczek świątecznych dla Podopiecznych Fundacji i ich rodzin. 

Więcej…
 

Wręczyliśmy certyfikaty CADM Automotive i XLO w Krakowie

Przedstawiciele Fundacji Pomocy Sierotom wręczyli dzisiaj certyfikaty członków Klubu Przyjaciół FPS. Oprócz CADM Automotive, nagrodziliśmy X Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Krakowie, które dołączyło tym sposobem do tego grona. Jest to podziękowanie za pomoc świadczoną na rzecz Fundacji.

Więcej…
 

Fundacja Pomocy Sierotom wpisana do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego

W dniu 24 września 2014 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rozpatrzył pozytywnie wniosek o nadanie Fundacji Pomocy Sierotom statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Wierzymy, że jest to wydarzenie, które w sposób pozytywny wpłynie na funkcjonowanie FPS!

 

Wyremontowaliśmy łazienki w SP w Kamienicy Górnej!

Fundacja Pomocy Sierotom razem z firmą CADM Automotive wyremontowała łazienki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kamienicy Górnej. Całą kwotę potrzebną na sfinansowanie prac przekazał na rzecz FPS CADM Automotive. Bardzo dziękujemy za pomoc w tym szczytnym celu! Zapraszamy do zobaczenia efektów remontu.

Więcej…
 


Strona 8 z 18

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci