Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

Zespół

Rada Fundacji:

  • ks. Adam Niwiński – proboszcz Parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza w Krakowie. Autor publikacji pt. Środki informatyczne w katechetycznej działalności Kościoła. Wiceprezes Zarządu Fundacji Panteon Narodowy.
  • Paweł Wadowski – współtwórca i współwłaściciel rodzinnej firmy Volvo Wadowscy. Od wielu lat zaangażowany w pomoc innym. Wspierał dotychczas Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko.
  • Maria Walczak – artysta malarz. Od wielu lat zaangażowana w pomoc potrzebującym.


Zarząd Fundacji:

  • Oskar Tomeczko – fundator. Z racji osobistych doświadczeń, w tym również zawodowych zainteresowany wspieraniem potrzebujących. 
  • Lucyna Tomeczko –  od dawna zaangażowana we wszelaką pomoc potrzebującym, dotychczas świadczoną ad hoc, obecnie ubraną w ramy fundacji.
  • Justyna Miąsik – absolwentka politologii (spec. Administracja samorządowa i praca socjalna), od 2002 roku działała wolontaryjnie w kilku organizacjach. W roku 2008 rozpoczęła pracę jako pracownik socjalny oraz koordynator wolontariatu w jednej z krakowskich Fundacji. Zebrane doświadczenie wykorzystuje w Fundacji Pomocy Sierotom. 
  • Witold Cieśla – absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez dwa lata pracował jako koordynator wolontariatu w jednej z krakowskich Fundacji. Zebrane doświadczenia będzie wykorzystywał w obecnej pracy.
 

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci