Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

O Fundacji Pomocy Sierotom

Fundacja Pomocy Sierotom została zarejestrowana 13 grudnia 2010 roku. Od tego momentu rozpoczęła formalną działalność. Zgodnie z intencją fundatora została powołana, aby pomagać sierotom oraz półsierotom. Chcemy, aby pomoc nie była świadczona wyłącznie w formie finansowej. Uważamy, że równie ważny jest rozwój i kształcenie naszych podopiecznych. Wychowanie przez sport, kulturę i naukę daje swoiste zabezpieczenie na przyszłość dla młodzieży. Szczególnie dotyczy to tej młodzieży, której los odebrał możliwość wychowania się w pełnej rodzinie.

 

Postanowienie o przyznaniu Fundacji Pomocy Sierotom statusu organizacji pożytku publicznego

 

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci