Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

Nowodworek trzeci raz z rzędu pomógł naszym podopiecznym!

Społeczność jednej z najstarszych szkół w Polsce, I Liceum Ogólnokształącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, popularny Nowodworek, po raz trzeci zorganizowała zbiórkę dla podopiecznych Fundacji Pomocy Sierotom. Serdecznie dziękujemy, w szczególności p. wicedyrektor Małgorzacie Horbaczewskiej.

9 klas stworzyło paczki dla dzieci i młodzieży objętej pomocą Fundacji.

Pragniemy skierować nasze podziękowania do wychowawców:

Wyjątkowe wyrazy wdzięczności kierujemy do p. Andrzeja Szostka, który trzeci rok z rzędu koordynuje akcję w szkole razem z p. wicedyrektor Małgorzatą Horbaczewską.

Nowodworek.

Przez bramę naszej szkoły, otwartą ponad 420 lat temu, w 1588 roku, przeszło wielu młodych ludzi, pragnących na mocnym fundamencie wiedzy, patriotyzmu i kultury budować dorosłe życie. Byli wśród nich karmazyni, szlachcice szaraczkowi, synowie chłopów pańszczyźnianych i mieszczanie. Szczególną chlubą nowodworskiej rodziny są po dzień dzisiejszy wybitni absolwenci, jak król Jan III Sobieski, jego brat Marek, Jędrzej Śniadecki, Józef Bem, Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Józef T. K. Korzeniowski (Joseph Conrad), Tadeusz Boy-Żeleński, Juliusz Osterwa, Leon Schiller, Stefan Banach, Sławomir Mrożek i Gustaw Holoubek. Stanowią oni dla uczniów motywację do rozwijania zdolności i pasji.

Patronem liceum jest Bartłomiej Nowodworski herbu Nałęcz. Żyjący w latach 1552-1625 szlachcic i kawaler maltański wsławił się męstwem w trakcie francuskich bitew pod Pontoise, Arques, Fontaine Francaise i Amiens oraz podczas oblężenia Smoleńska i w wyprawie na Moskwę. Pod koniec życia utworzył potrójną fundację dla Akademii Krakowskiej (1612, 1617, 1619), dzięki której umocnione zostały scholae privatae („szkoły prywatne”), zwane odtąd „Szkołami Nowodworskimi”. Od roku 1818 przez ponad wiek funkcjonowały one jako Gimnazjum świętej Anny - w 1928 roku szkoła powróciła do pierwszego patrona.

 

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci