Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

Strażacy pomogli naszym podopiecznym!

1 grudnia br. grupa naszych podopiecznych, dzięki uprzejmości Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Krakowie, mogła poznać sprzęt, który na co dzień używają strażacy. Fundacja Pomocy Sierotom pośredniczyła w tej inicjatywie.

Ponad 20 wychowanków Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dzieło Pomocy Dzieciom" z Krakowa otrzymało również drobne upominki.

Dziękujemy bardzo Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Krakowie (ul. Obrońców Modlina 2) za udzieloną pomoc!

 

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci