Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

Poświęcenie kuchni w Pawlikowicach

8 października 2015 roku przedstawiciele Fundacji Pomocy Sierotom oraz firmy CADM Automotive byli obecni na poświęceniu kuchni Domu Dziecka w Pawlikowicach, której w głównej mierze fundatorem remontu był właśnie CADM Automotive.

Po uroczystości poświęcenia kuchni odbyła się kolacja w gronie dyrekcji, pracowników, współpracowników i wychowanków Domu Dziecka "Moja Rodzina" w Pawlikowicach.

Jeszcze raz dziękujemu CADM Automotive za pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięcia odnowy kuchni w powyższej placówce!

 

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci