Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

Podziękowanie od Domu Dziecka "Moja Rodzina"

Dyrektor oraz wychowankowie Domu Dziecka "Moja Rodzina" przesłali do Nas podziękowania za udzieloną pomoc. Przypominamy, że wraz z CADM Automotive sfinansowaliśmy tam remont kuchni.

Podziękowanie od Domu Dziecka

 

 

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci