Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

Pomogliśmy Domowi Dziecka w Pawlikowicach

Fundacja Pomocy Sierotom razem z firmą CADM Automotive pomogła finansowo Domowi Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach k. Wieliczki. Przekazane środki zostały przeznaczone na remont kuchni w tej placówce. 

Kuchnia wymagała pilnych prac remontowych, w związku z wymogami SANEPID-u. Placówki nie stać było na remont, gdyż boryka się ona z wieloma trudnościami finansowymi. Obecnie w domu dziecka w Pawlikowicach przebywa 30 wychowanków.

Firma CADM Automotive po raz kolejny wzięła znaczący udział w pomocy udzielanej przez naszą Fundację. Dlatego też od 17 czerwca 2014 roku, jako pierwszy podmiot, została przyjęta do Klubu Przyjaciół Fundacji Pomocy Sierotom.  

 

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci