Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

Wzrost biedy w Polsce

W 2014 roku w skrajnym ubóstwie żyło 7,4 proc. Polaków egzystujących w gospodarstwach domowych, tyle samo ile rok wcześniej - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ale to tylko średnia kraju, a aż w połowie województw mieliśmy wzrost biedy.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez GUS w połowie województw odnotowano wzrost biedy. Więcej skarjnego ubóstwa niż w 2013 r. odnotowano bowiem w województwach: dolnośląskim, małopolskim, lubuskim, opolskim, świętokrzyskim, warmińso-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

 

 

 

 

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci