Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

Piekarnia Buczek w Klubie Przyjaciół FPS

Przedstawiciele Fundacji Pomocy Sierotom przekazali Panu Jerzemu Buczkowi certyfikat Klubu Przyjaciół. Jest to wyraz wdzięczności za ogromną pomoc świadczoną na rzecz Fundacji.

 

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci