Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

I LO i X LO w Krakowie pomogły FPS

I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie oraz X Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Krakowie przekazały na rzecz Fundacji Pomocy Sierotom paczki z żywnością, zabawkami oraz artykułami chemicznymi.

Dary zostały przekazane dla potrzebujących rodzin na terenie Małopolski. Łącznie otrzymaliśmy 54 paczki.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Marii Zapale i Tamarze Cieśli  z XLO oraz Panu Dyrektorowi Tomaszowi Malickiemu, a także Wicedyrektor Małgorzacie Horbaczewskiej oraz Andrzejowi Szostkowi  z "Nowodworka".

Oczywiście wielke wyrazy wdzięczności przekazujemy dla całej młodzieży tych szkół!

 

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci