Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

I LO w Krakowie dołączyło do pomocy

I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego jest kolejnym podmiotem, który przyłączył się do akcji tworzenia paczek świątecznych dla Podopiecznych Fundacji i ich rodzin. 

W ramach akcji uczniowie niektórych klas najstarszego liceum w Polsce stworzą paczki, które zostaną przekazane potrzebującym przez Fundację Pomocy Sierotom tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Szczególne wyrazy wdzięczności należą się dyrektorowi Tomaszowi Malickiemu oraz wicedyrektor Małgorzacie Horbaczewskiej.

Dziękujemy za chęć pomocy! 

 

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci