Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

Wręczyliśmy certyfikaty CADM Automotive i XLO w Krakowie

Przedstawiciele Fundacji Pomocy Sierotom wręczyli dzisiaj certyfikaty członków Klubu Przyjaciół FPS. Oprócz CADM Automotive, nagrodziliśmy X Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Krakowie, które dołączyło tym sposobem do tego grona. Jest to podziękowanie za pomoc świadczoną na rzecz Fundacji.

Na zdjęciu zespół CADM Automotive. Przypominamy, że firma ta w ostatnim czasie sfinansowała remont łazienki w Publicznej Szkole Podstawowej im. G. Piramowicza w Kamienicy Górnej, a współpraca z FPS trwa już od dłuższego czasu.

Z kolei X LO w Krakowie od dwóch lat tworzy paczki świąteczne z żywnością, artykułami chemicznymi oraz drobnymi upominkami dla naszych Podopiecznych. Certyfikat wręczyliśmy Pani Dyrektor Marii Zapale.

 

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci