Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

Wyremontowaliśmy łazienki w SP w Kamienicy Górnej!

Fundacja Pomocy Sierotom razem z firmą CADM Automotive wyremontowała łazienki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Grzegorza Piramowicza w Kamienicy Górnej. Całą kwotę potrzebną na sfinansowanie prac przekazał na rzecz FPS CADM Automotive. Bardzo dziękujemy za pomoc w tym szczytnym celu! Zapraszamy do zobaczenia efektów remontu.

Przypominamy, że CADM Automotive jest jednym z głównym darczyńców Fundacji. Dlatego też, w ramach podziękowania, został przyjety do Klubu Przyjaciół FPS.

 

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci