Fundacja pomocy dzieciom i sierotom. Pomoc dla dzieci, sierot. Pomoc dziecku, sierotom

Fundacja Pomocy Sierotom

Celem Fundacji jest pomoc sierotom i półsierotom naturalnym oraz społecznym. Z sieroctwem naturalnym mamy do czynienia wtedy, gdy jeden z rodziców dziecka lub oboje nie żyją.

Sieroctwo społeczne natomiast polega na tym, że dziecko jest pozbawione normalnego środowiska rodzinnego. Przyczyny tego mogą być bardzo różne: rozpad rodziny, alkoholizm, narkotyki, bieda czy choroby (fizyczne i psychiczne).  
Zgodnie ze statutem Fundacji decyzję o pomocy dziecku lub rodzinie i jej formie podejmuje Zarząd Fundacji. Forma pomocy jest odpowiednia do zaistniałej sytuacji. Może koncentrować się bezpośrednio na dziecku lub pośrednio na domach dziecka. Pomoc bezpośrednia nie jest wyłącznie materialna. Fundacja pragnie rozwijać swoich podopiecznych poprzez pomoc w kształceniu oraz wychowanie przez kulturę i sport.

 

 

Nasza galeria


PrzyjacieleBudowa wizerunku w sieci